فروشگاه چاپ سایمان ☘
Sale!

چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

دستيابي به بالاترين مقام سازماني كه در آن مشغول به كار هستيد، به سان دستيابي به قله يك كوه بلند و استوار است . اگر تصميم گرفته ايد به قله اين كوه برسيد بايد خودتان را براي يك كوهنودري واقعي آماده كنيد .
بدين منظور گام مهمي كه بايد برداريد اين است كه بالاترين مقام سازمان يعني مدير عالي را درك كنيد . درك كردن مدير عالي سازمان گام مهمي را براي صعود به اين قله بلند و دشوار است . مزاياي بسياري نيز دارد از جمله اينكه خطر اخراج شدن را از شما دور مي كند و باعث مي شود با سرعت بيشتري ترفيع بگيريد و خودتان را براي به عهده گرفتن رهبري آماده نماييد . افزون بر آن درك كردن مدير عالي صعود به قله سازمان را برايتان نشاط آورتر و لذت بخش تر مي كند. در فصول مختلف اين كتاب جنبه هاي گوناگون موضوع “چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم “تشريح مي گردد.

2,000تومان 1,000تومان

دستيابي به بالاترين مقام سازماني كه در آن مشغول به كار هستيد، به سان دستيابي به قله يك كوه بلند و استوار است . اگر تصميم گرفته ايد به قله اين كوه برسيد بايد خودتان را براي يك كوهنودري واقعي آماده كنيد .
بدين منظور گام مهمي كه بايد برداريد اين است كه بالاترين مقام سازمان يعني مدير عالي را درك كنيد . درك كردن مدير عالي سازمان گام مهمي را براي صعود به اين قله بلند و دشوار است . مزاياي بسياري نيز دارد از جمله اينكه خطر اخراج شدن را از شما دور مي كند و باعث مي شود با سرعت بيشتري ترفيع بگيريد و خودتان را براي به عهده گرفتن رهبري آماده نماييد . افزون بر آن درك كردن مدير عالي صعود به قله سازمان را برايتان نشاط آورتر و لذت بخش تر مي كند. در فصول مختلف اين كتاب جنبه هاي گوناگون موضوع “چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم “تشريح مي گردد.

  • قیمت: 1,000 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .pdf
  • حجم فایل: 315 کیلوبایت

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم”