فروشگاه چاپ سایمان ☘

چاپخانه در تبریز

مهدي ناظمي‌پناهكارشناس ارشد علوم و صنايع چوب و كاغذ و مدرس دانشكده چاپ دانشگاه علمي كاربردي

 

علي اكرمي – دانشجوي دكتراي علوم و صنايع چوب و كاغذ دانشگاه هامبورگ

 

جعبه دارو، جعبه شكلات و شيريني‌جات، جعبه عطر و لوازم آرايشي، جعبه سيگار، ‌جعبه بسته‌بندي حبوبات و آجيل، جعبه سيگار، جعبه غذاهاي منجمد، پاكت آبميوه و شير و بسياري محصولات ديگر، هر كدام مي‌بايست ساختماني خاص و خواص ويژه‌اي براي كاربرد مورد نظر داشته باشند. براي بسته‌بندي اين موارد از مقواهاي جعبه‌اي استفاده مي‌شود كه به‌طور معمول به صورت دولايه، سه لايه و چندلايه تهيه مي‌شوند و براي داشتن ويژگي‌هاي ظاهري و چاپي مناسب، سطح آنها يك تا سه بار پوشش داده مي‌شود.

تعريف مقوا: در منابع مختلف از گراماژ، ضخامت يا تلفيقي از اين دو براي تعيين مرز بين مقوا با كاغذ و تعريف آن استفاده مي‌شود. بر اساس يكي از اين تعاريف ورق‌هايي را كه بيش از 150 گرم بر متر مربع وزن دارند، مي‌توان جزو مقواها دسته‌بندي كرد. در يكي ديگر از تعاريف: هر فرآورده كاغذي ضخيم و سنگين كه ضخامت آن بيش از 3/0 ميلي‌متر باشد، هم جزو مقواها دسته‌بندي مي‌شود. همچنين در تعريفي ديگر برخي اوراق با گراماژي در محدوده 100 تا 200 گرم را جزو «كاغذ مقوا»ها و بالاي 200 گرم و با ضخامت بيش از 3/0 ميلي‌متر را جزو مقواها دسته‌بندي مي‌كنند. همين بيان گراماژ و ضخامت، تا حدي بيان‌كننده ميزان ويژگي‌هاي مورد نياز مانند ويژگي‌هاي مكانيكي و مقاومتي، به ويژه سفتي مناسب براي بسته‌بندي است. به هر حال يك مرز قطعي و تعيين شده مشخص از نظر ميزان گراماژ بين كاغذ و مقوا وجود ندارد و تعاريف گفته شده رايج و مورد توافق است.

 

مقواهاي جعبه‌اي به صورت دولايه يا چندلايه ساخته مي‌شوند و از تركيب لايه‌هاي شيميايي و مكانيكي استفاده مي‌شود. به‌طور معمول در لايه‌هاي رويي و زيري از خميرهاي شيميايي كه مقاومت‌هاي مكانيكي بالاتري دارند استفاده مي‌شود. از جمله اين خاصيت‌هاي مكانيكي، ضرايب الاستيسيته بالا و مقاومت‌هاي كششي مناسب است.

 

لايه‌هاي مياني هم مي‌بايست به اندازه كافي حجيم باشند كه به اين منظور از خميرهاي مكانيكي حجيم استفاده مي‌شود. رعايت همه اين موارد براي دستيابي به سفتي (stiffness) بالا مهم است كه يكي از ويژگي‌هاي خيلي مهم در مقواهاي جعبه‌اي است. به عبارت ديگر هر چه ضرايب الاستيسيته لايه رويي و زيري بيشتر باشد و لايه مياني حجيم‌تر باشد، سفتي يا سختي مقوا بيشتر خواهد بود. زيرا سفتي مقوا تابعي از مدول الاستيسيته و توان سوم ضخامت است. اما معني سفتي (كه در برخي منابع سختي نام برده شده) مورد بحث، به‌طور دقيق چيست؟

 

 

تعريف سفتي


بسياري از خواص مقوا همچون زيردست يا پشت دست، سختي انعطاف، سختي خمش، شقي و صلبيت و ايستايي، صداي تق‌تق، مقاومت به خمش در مقابل فشارهاي وارده ناشي از بار و در نتيجه جلوگيري از شكم‌دادگي و تحدب ديواره‌هاي جعبه‌ها، قابليت عبور در ماشين‌هاي تبديل و بسته‌بندي جهت جلوگيري از قوس برداشتن، چين خوردگي و موج‌دار شدن آنها و جلوگيري از گير كردن يا كاهش سرعت در دستگاه‌هاي تبديل و بسته‌بندي، مربوط به سفتي مقوا است. البته رعايت جهت LG يا SG يا همان راه الياف در زمان انتخاب مقوا براي چاپ نيز بسيار مهم است. به‌طور طبيعي سفتي مقوا و مقاومت آن در مقابل خمش و شكم‌دادگي و قوس برداشتن در هنگامي كه نيرو در جهت موازي با راستاي قرارگيري الياف وارد مي‌شود، بسيار بيشتر از هنگامي است كه نيرو عمود بر راستاي قرارگيري الياف يا همان راه كاغذ وارد مي‌شود.

 

بنابراين در هنگام انتخاب مقوا در فرآيند چاپ به‌طور حتم بايد الزامات مورد نياز از نظر LG و SG بودن مقوا و تاثير آن در فرآيندهاي بعدي (از جمله خط تا زدن، جعبه‌سازي، پر كردن) و در محيط مصرف (مثلا جايي كه فشارهاي مكانيكي ناشي از چيدن جعبه‌ها روي هم و يا محيط‌هاي مرطوب) در نظر گرفت.

 

يكي ديگر از مشكلاتي كه به شدت ميزان سختي مقوا را تحت تاثير قرار مي‌دهد، رطوبت بالاست. زيرا رطوبت بالا با كاهش مدول الاستيسيته مقوا، ميزان سفتي يا سختي آن را كاهش مي‌دهد. بنابراين در سالن‌هاي چاپ و بسته‌بندي، دما و رطوبت مي‌بايستي در حد استاندارد قرار داشته باشد و همچنين اگر در مسير حمل و يا در محيط مصرف، رطوبت بالا وجود دارد، مقوا را با پوشش‌هاي مناسب نسبت به تبادل رطوبتي، نفوذناپذير نماييم. به طور تقريبي ميزان سختي از رطوبت 10% تا 90% به صورت خطي كاهش مي‌يابد.

 

اندازه‌گيري سفتي


در استانداردهاي مختلف و با آزمونگرهاي متفاوت امكان‌پذير است. از جمله در استاندارد TAPPI (انجمن فني صنايع خمير و كاغذ ايالات متحده آمريكا) با آزمونگرهاي Taber، Gurley و Clark است. (توضيح كامل روش آزمون و كاركرد دستگاه آزمونگر به آزمون‌هاي شماره T451، T489 وT453 در استاندارد TAPPI وجود دارد.) همچنين در استاندارد ISO در شماره 4293:92 هم مي‌توان با استفاده از آزمونگر (L&W (Lorentzen & Wettre سفتي را اندازه‌گيري كرد.قابليت تاخوري و دوام تاخوري


مقوايي كه در ساخت جعبه‌هاي تاشو يا تاخور استفاده مي‌شود، بايد بدون اين كه هيچ‌گونه ترك سطحي و شكافي در لايه‌هاي فوقاني آن مشاهده شود بتواند تحت يك زاويه 180 درجه تا بخورد. به‌طور معمول در ماشين‌هاي بسته‌بندي مقوا يا كاغذ از محل مورد نظر يك يا دو بار شديدا تا مي‌خورد. اين خاصيت قابليت تاخوري يا خمش‌پذيري مقوا ناميده مي‌شود. مقوايي را داراي قابليت خمش‌پذيري بالايي است، مي‌گوييم كه در فرآيندهاي خط تازني (شكن‌‌دهي) و تاكني بدون تخريب رويه يا لايه فوقاني انجام شود. اين خاصيت از آن جهت بسيار مهم است كه شكستگي و ترك در لايه سطحي يا فوقاني كه رويه سفيدي هم دارد بيفتد، به ويژه در زماني كه در محل تا، چاپ انجام شده باشد. اين شكستگي و الياف نمايان شده لايه مياني از محل تاخوري همچون يك خط سفيد مشخص مي‌شود و ظاهر بسيار نامطلوبي در جعبه ايجاد مي‌كند. از نظر علمي براي به حداقل رسيدن ترك و شكاف، بايد مقاومت كششي لايه فوقاني تا حد امكان زياد باشد تا در هنگام تاخوري گسيخته و پاره نشود. همچنين مقاومت به كشش مقوا در جهت Z (مقاومت به كشش در دو جهت عمود بر سطح مقوا) نبايد بيش از حد زياد باشد تا لايه حجيم مياني بتواند بدون اين‌كه شكسته شود لايه لايه شده و به راحتي تا بخورد و مقوا پاره نشود. در اين مورد مناسب بودن يا نبودن مقوا را با خمش دادن با دست هم مي‌توان مشخص كرد.

 

تا اينجا صحبت درباره قابليت تاخوري مقوا بود. اما در برخي كاربردها تعدد تاخوري هم مطرح است و مقاومت به فرسودگي طي دفعات متعدد تاخوري اهميت دارد. در اينجا دوام در حالت تاخوري يا مقاومت به تاخوري مطرح مي‌شود كه به طور سنتي به صورت تعداد جفت تاهاي مورد نياز تا پارگي نمونه تحت يك كشش اندك بيان مي‌شود كه با آزمونگرهاي Schopper و MIT مطابق با دستورالعمل‌هاي ذكر شده در آزمون‌هاي شماره T423 و T511 در استاندارد TAPPI انجام مي‌شود.

البته به طور كلي در بحث‌هاي مربوط به تاخوري همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه اين ويژگي كاملا وابسته به راستاي قرارگيري الياف (راه كاغذ و مقوا) است. براي تا زدن يك ورقه در جهت عمود به راستاي الياف، به‌طور طبيعي نيروي بيشتري نسبت به تاخوري در امتداد موازي با جهت قرارگيري الياف نياز است. اما تاي به دست آمده در حالت عمود بر الياف منظم‌تر و صاف‌تر و صحيح‌تر انجام مي‌شود و عملكرد دستگاه‌هاي بسته‌بندي را راحت‌تر مي‌كند. يكي از ويژگي‌هاي بسيار مهم ديگر كه در اينجا حايز اهميت است، ميزان مقاومت مقوا به خمش در محل خط تا و در حين حركت و عمليات دستگاه‌هاي تبديل، بسته‌بندي و پركني است. به عبارتي نيروي برگشت مقوايي كه به ميزان 90 درجه از محل خط تا خميده شده، اندازه‌گيري مي‌شود كه اين نيرو بايد در حد استانداردي باشد، چرا كه در قابليت حركت مقوا و سرعت عملكرد دستگاه‌هاي پركني و بسته‌بندي بسيار اهميت دارد. همچنين ميزان رطوبت هم تاثير اساسي روي نتايج آزمون‌ها دارد. به اين ترتيب كه با افزايش رطوبت نسبي محيط تا حدود 60 و 65 درصد مقاومت تاخوري و دوام آن افزايش مي‌يابد و طبيعتا هر چه به سمت رطوبت‌هاي پايين‌تر مي‌رويم، الياف‌ ترد و شكننده شده و امكان گسست و پارگي بيشتر است.

 

در رطوبت‌هاي بالاتر از اين مقادير هم به علت سست شدن پيوند بين الياف، مقاومت و دوام تاخوري (به ويژه از مرز بالاي رطوبت نسبي 80 درصد) به شدت كاهش مي‌يابد. بنابراين آزمون‌ها را بايد روي نمونه‌هاي داراي رطوبت استاندارد و در شرايط رطوبت نسبي و دماي محل آزمايش كه به صورت استاندارد باشد، انجام داد.

 

رعايت شرايط رطوبتي استاندارد در سالن‌هاي چاپخانه‌ و جعبه‌سازي هم به دلايل گفته شده حايز اهميت است.مقاومت چسبندگي داخلي

 

(internal bond strength)


يكي از نيازهاي چاپي مهم مقواهاي جعبه‌اي، چسبندگي داخلي آن يا مقاومت اتصال لايه‌ها يا همان مقاومت به كشش در جهت Z (كشش عمود بر سطوح كاغذ يا در ضخامت جهت تفكيك لايه‌ها) است كه در حقيقت بيان‌كننده ميزان استحكام اتصال لايه‌هاي داخلي مقواها نسبت به همديگر است. در مورد مقواهاي مختلف و كاربردهاي متفاوت، اين مقاومت بايد حد معيني داشته باشد. در فرايند چاپ افست كه اكثر مقواهاي جعبه‌اي با آن چاپ مي‌شوند، به ويژه در موارد زير كه در حين چاپ اتفاق مي‌افتد، امكان تفكيك لايه‌ها و يا ضعيف شدن اتصال داخلي آنها و ايجاد مشكلات بعدي در مراحل بسته‌بندي و محيط مصرف وجود دارد:

 

– كار با مركب‌هاي با ويسكوزيته بالا و چسبندگي زياد يا در دماهاي پايين

 

– تغذيه زياد مركب و زياد بودن مقدار مركب بر روي زينك و لاستيك

 

– فشار بيش از اندازه بين لاستيك و سيلندر، كثيف بودن لاستيك و نرمي بيش از حد آن

 

– قطر كم نورد لاستيك و زاويه رهاسازي زياد (كه نيروي بيشتري را به سطح مقوا اعمال مي‌كند)

 

– سرعت بالاي ماشين چاپ و چاپ با ماشين‌هاي دو رو چاپ لاستيك به لاستيك همزمان

 

– چسبناكي زياد از حد كوتينگ كاغذ

 

– تغذيه زياد آب و تجمع آن روي لاستيك‌ها

 

– ضعيف شدن اتصال لايه‌ها در اثر فشار و تبخير رطوبت ناشي از حرارت خشك‌‌كن‌هاي ماشين چاپبنابراين مي‌بينيم در صورت ضعف در اتصال داخلي، امكان لايه لايه شدن مقوا در فرآيند چاپ وجود دارد. سست شدن چسبندگي لايه‌هاي داخلي مقوا طي مراحل بعدي تبديل و بسته‌بندي و يا در محيط مصرف، هم دردسرآفرين است. از طرفي قبلا در بحث مربوط به تاخوري مطرح شد چسبندگي بيش از حد لايه‌هاي مياني، باعث پاره شدن مقوا در حين فرآيند تاكني مي‌شود.اندازه‌گيري مقاومت چسبندگي داخلي


حال براي اندازه‌گيري اتصال لايه‌ها مي‌توانيم در استاندارد TAPPI از آزمون شماره T451 جهت انجام سنجش استفاده كنيم. در برخي منابع هم از اين ويژگي تحت عنوان مقاومت اتصال اسكات (Sctott bond)- كه دستگاه اندازه‌گيري آن است- نام برده مي‌شود. اساس انجام آزمون، قرارگيري لايه مقوا بين دو صفحه فلزي چسب خورده است. آنگاه پس از باز شدن صفحات فلزي، نيروي لازم جهت لايه لايه كردن مقوا اندازه‌گيري مي‌شود.مقاومت سطحي

 

(Surface Strength)


همان نيروهايي كه در بحث مربوط به مقاومت چسبندگي داخلي مطرح شدند، در مورد اين بحث هم در فرآيند چاپ و هنگام جدا شدن سطح چاپ‌كننده (مثل لاستيك در ماشين افست) از روي ورقه مقوا، در جهت عمود بر سطح آن تنش كششي وارد مي‌كنند. حال اگر اين تنش يا نيروي كشش بيش از نيروي چسبندگي مابين پيگمنت‌هاي كوتينگ (مواد پوشش‌دهنده) سطحي كاغذ با الياف رويي باشد، باعث پديده كنده شدن يا پرزكن شدن (Picking) مي‌شود. البته همانطور كه پيشتر عنوان شد، ميزان قدرت اين نيروي كششي بر روي سطح كاغذ به عوامل خاصي مانند سرعت دستگاه، چسبناكي مركب، فشار لاستيك‌ها و … بستگي دارد. بنابراين سطح مقوا بايد بتواند تنش‌هاي متعدد را تحمل كند. براي اندازه‌گيري اين ويژگي،‌ روش‌هاي مختلفي از «موم‌كني» (waxpick test) آزمونگر كنش LTE، آزمونگر چاپ هركولس – بروك فيلد، آزمونگر كنش والدون، آزمونگر چاپ وندركوك و از همه مهم‌تر آزمونگر قابليت چاپ IGT وجود دارد.

 

البته هيچ يك از اين آزمون‌ها به طور قطعي و كاملاً دقيق كاركرد مقوا در چاپ را ندارند. بنابراين معتبرترين آزمون، چاپ در يك ماشين چاپ با شرايط آزموني يكنواخت است. اما در هر حال يكي از معتبرترين ابزارها، آزمونگر قابليت چاپ IGT است كه در حقيقت شرايط چاپ را در سيستم‌هاي مختلف مثل افست، فلكسو و روتوگراور بازسازي مي‌كند. نحوه كار هم به اين ترتيب است كه سرعت چرخش و فشار زياد مي‌شود و نيروي اعمال شده توسط لايه مركب به سطح كاغذ افزايش پيدا مي‌كند تا به كندگي يا پرزدهي برسيم. سرعت و فشار دستگاه در اين لحظه نشان‌دهنده ميزان سرعت يا نيروي لازم براي وقوع پديده پرزدهي و كنده شدن است.

 

در برخي منابع آمده چنانچه شاخص IGT بيش از 300 متر بر ثانيه باشد، حاكي از مقاومت سطحي بالا و مناسب مقوا براي چاپ افست است.

 

البته در چاپ گراور مقاومت به فشار يا كشش در جهت z (عمود بر سطح) همانند چاپ افست يا فلكسو مهم نيست، در حالي كه صافي سطح مقوا براي داشتن كار چاپي خوب بسيار حياتي است.

 

روش آزمون IGT در استاندارد TAPPI UM 591 توضيح داده شده است. روش‌هاي ديگر اندازه‌گيري مقاومت سطحي، مستلزم استفاده از يك سري متوالي از چندين مركب است كه چسبندگي هر كدام از آنها اندكي بيش از قبلي باشد. در اين حالت آن مركبي كه باعث وقوع پديده كنده‌شدن سطحي يا پرزدهي مي‌شود، ميزان مقاومت سطحي را تعيين مي‌كند.

 

البته لازم به ذكر است كه مدل‌هاي مختلف دستگاه‌هاي IGT قابليت‌هاي ديگري از جمله تست چسبناكي مركب و يا پيش‌بيني كيفيت رنگ توليد شده در چاپ از نظر دانسيته، Lab، براقيت، پشت زدن، لكه آوردن، سرعت جذب و انتقال مركب و پديده عبور جوهر، مقاومت به سايش و مواد شيميايي و … را هم دارد و از جمله دستگاه‌هاي با توانايي‌هاي بسيار بالا جهت تست قابليت چاپ‌پذيري و پيش‌بيني معايب چاپي در انواع سطوح چاپ‌شونده است.

 

چاپ باتیک یا کلاقه ای چیست؟

 

 

 

باتیک عبارتند از هنری دستی است که در جنوب شرقی هندوستان، اروپا و قسمتی از آفریقا تهیه می‌شود و نوعی از آن که به کلاقه‌ای معروف است بیشتر در روستاهای اطراف و به ویژه در مناطق روستایی اسکو ،کهنمو اسکندان ، دیزج، وبا ویل رواج دارد.

 

 

 

باتیک واست جاوه (یکی از جزایر کشور اندونزی) که در فرهنگ نفیسی حصار و ضریح معنا شده و عوام آن را کلاغی، کلاقی و کلاقه ای می‌خوانند و می‌نویسند و در پاره‌ای از نقاط نیز (قنوز) که معادل اذری ابریشم اشت تلفظ می‌شود و وجـــــــه آن است که چون در گذشته‌های دور معمولاً قسمت‌هایی از پارچه را که قرار بود رنگ آمیزی شود به اشکال خاصی گره زده یا می‌دوختند و سپس مبادرت به رنگرزی می‌کردند.

 

 

 

طبیعتا چون رنگ نمی‌توانست در قسمت‌های گره خورده یا دوخته شده نفوذ کند پس از پایان عملیات رنگرزی و باز شدن گره ها ونقاط دوخته شده قسمتهایی که رنگ را جذب نکرده بود حالتی نگاتیو در متن رنگی به خود می‌گرفت و بازار آنجا که معمولا فقط از یک رنگ وبیشتر رنگ سیاه استفاده می‌شود این نقوش تصادفی حالت پر کلاغ را به ذهن تداعی می‌کرد وبه همین جهت نیز برای متمایز و مشخص شدن از سایر منسوجات رنگرزی شده کلانی خوانده می‌شود.

 

 

 

باتیک که بیشتر به پارچه‌های با چاپ مقاوم در برابر نور، حرارت، رطوبت، و سایر عوامل جوی اطلاق می‌شود اصالتا هنری چینی است و بیش از 2 هزار سال از عمر آن می‌گذرد و در حال حاضر علاوه بر ایران به صورت هنری ملی در بخشی از کشورهای جنوب و شرق آسیا رواج دارد و معمولا صنعتگران از ابزار وادواتی بسیار ساده وابتدایی استفاده می‌کنند.

 

 

در مرحله تولید استاد قالب را ابتدا به رنگ سیاه آغشته کرده و در آن را در نقطه مورد نظر بر روی پارچه می‌نشاند وبا ضربه مشت باعث انتقال نقش از روی قالب بر روی پارچه می‌شود. سپس رنگ قرمز به شیوه فوق الذکر چاپ وبعد از خشک شدن رنگ پارچه شستشو داده می‌شود تا رنگهای اضافی از آن خارج شود.

یافته‌های باستان شناسی موجود در موزه‌های ایران و سایر کشورهای جهان گواه تولید پارچه‌هایی با چاپ باتیک را مشخص کرد. این نگفته قطعی به نظر می‌رسد که تزئین پارچه به وسیله هنر صنعت باتیک از سال‌های بسیار دور و حتی قبل از کشف سایر شیوه‌های رنگرزی رواج داشته و کسانی بوده‌اند که با کمک وسایل ساده‌ای مهنند مهرها و قالب‌های چوبی، البسه و سایر پارچه‌های مورد مصرف عامه را با رنگ‌های متنوع گیاهی رنگ آمیزی می‌کردند.

 

 

 

 

این شیوه‌های چاپ تدریجا به وسیله اقوام ابتدایی کشور اندونزی تکامل یافته و با کشف گیاهانی که عصاره آن‌ها مانع نفوذ رنگ در پارچه می‌شود تحول جدیدی در این هنر صنعت پدید آمده به این طریق صنعتگران برگ موز را در محلول سود سوز حل کرده و مایع چسباندگی را که بدست می‌آمده با ماسه نرم یا خاک رس مخلوط کرده و‌ آنگاه به وسیله قلم‌های مخصوص یا ابزار دیگری از این ماده مقاوم به عنوان جوهر استفاده و نقوش دلخواه را بر روی ابریشم خام نقاشی می‌کرده‌اند و از آنجا که پس از رنگ آمیزی و شستشوی پارچه نقاطی که قبلا به وسیله ماده مقاوم پوشانده شده بود سفید باقی می‌ماند.

مقوا چیست؟

 

مقوا نوعی کاغذ ضخیم میباشد که توانایی حفظ شکل بیشتری نسبت به کاغذ عادی دارد. از آن برای بستهبندی، ساختن کاردستی، لوازم مصرفی با عمر کم و همچنین برای درزبندی و بسیاری کاربردهای دیگر استفاده میگردد.

نکات اصلی مربوط به استانداردهای مقواهای بهداشتی عبارتند از:

    تاثیر ظرف و مظروف از نظر میکروبی و شیمیایی و خطرات: با توجه به جمعآوری کاغذهای بازیافتی در شرایط غیربهداشتی احتمال آلودگیهای متفاوتی وجود دارد که عمدهترین آنها عبارتند از آلودگیهای میکروبی و آلودگیهای شیمیایی.

    استحکام بستهبندی جهت حفظ مظروف: دارای استانداردهای متنوعی است که به منظور تعیین کیفیت بستهبندیهای مقوایی تدوین شدهاند که عمدهترین آنها عبارتند از کمینه شقی مقوا با زاویه خمش ۱۵ درجه، کمینه مقاومت به ترکیدن، جرم پایه مقوا و غیره.

    چسب مورد استفاده: با توجه به اینکه در صنعت مقواسازی از انواع نشاسته یا مخلوطهای آن استفاده میشود، و چون نشاسته میتواند توسط ریزاندامگان به عنوان ماده غذایی استفاده شود، نظارت و کنترل کیفیت چسب و استفاده از نشاستهٔ مرغوب ضرورت دارد. همچنین میتوان از ترکیباتی چون پلی وینیل استات و پلی وینیل الکل که افزون بر داشتن قابلیت چسبندگی، از آلودگیهای میکروبی نیز میتواند مانع شود، استفاده کرد.

    روکش پلیاتیلن: هرچند روکش پلیاتیلن به دلیل تصور حایل میکروبی-شیمیایی بودن ترجیح داده میشود، اما از نظر فودگرید (دارای درجه غذایی) بودن مورد تردید بوده و میتوانند آلودگیهایی را به ماده خوراکی انتقال دهند. همچنین در فرآیند تولید مقوا، ابتدا کاغذ به وسیله لایه پلی اتیلن لامینه شده و سپس با چسب به مقوا چسبانده میشود که این عمل باعث حفظ رطوبت مقوا و درنتیجه رشد ریزاندامگان – بهویژه کپکها و مخمرها – و ایجاد آلودگی میشود. همینطور پلیاتیلن محافظ نبوده و دارای قابلیت نفوذپذیری است.

    مواد ضدعفونی مورد استفاده: با توجه به بارآلودگی اولیه کاغذهای بازیافتی، استفاده از موادضدعفونی مناسب و مخصوص این کار الزامی است. ترکیباتی مانند آهک که گاهی به عنوان مواد ضدعفونی مورد استفاده قرار میگیرند، علاوه بر این که وسیع الطیف نبوده ومخصوصا برروی قارچها تاثیر چندانی ندارند با بالابردن PH باعث تخریب زنجیرههای سلولزی و کاهش استحکام مقوا میگردد.

    مقواهای پشت طوسی: مقواهای پشت طوسی که استفاده از آنها به خصوص در بستهبندی داروها معمول میباشد از نوع بازیافتی (خارجی) بوده و نظر به بازیافتی بودن آنها و حساسیتهای موجود در رابطه با نوع کاربری آنها استفاده از آنها در بستهبندیهای دارویی از لحاظ قانونی ممنوع میباشد

چاپ دیجیتال سی دی

 

 

چاپ بر روی سی دی از بخش های نوپای صنعت چاپ به شمار می آید که البته کاربرد و مشتریان خاص خودش را هم دارد. از چاپ بر روی آخرین آلبوم های خوانندگان مطرح تا سی دی های تبلیغاتی که رایگان عرضه می شوند.

Digital printing CD

متاسفانه برخی افراد یا شرکت ها هیچگونه اهمیتی به کیفیت نمی دهند و فقط قیمت ارزان را ملاک قرار می دهند، اما آیا کاری که معرف شما یا محصول شما ارزش کیفیت را دارا نمی باشد؟؟

 

این نکته را نیز در نظر داشته باشید برخی از به اصطلاح چاپخانه ها از این فرصت استفاده کرده و با ارایه کار ارزان از کیفیت چاپ یا سی دی می کاهند. این روزها چاپ ۸ رنگ دیجیتال با ماشین آلات روز اروپا، چاپ دیجیتال با رزولوشن بالا و بدون تلورانس رنگ جایگزین مناسبی برای شیوه های چاپ مرسوم افست رایج کشور می باشد.

 

 

 

 

برخی چاپخانه ها با در اختيار داشتن دستگاه های مخصوص قادر به چاپ طرح های شما در تيراژ های محدود (حتي يك عدد) به صورت مستقيم بر روی CD و DVD می باشد. چاپ روی سی دی امری تخصصی است و بسته به اینکه شما بخواهید محصول خود را در پاکت CD عرضه کنید و یا در یک جعبه حرفه ای انتخاب نوع چاپ متفاوت خواهد بود. برخی سیستم ها قابلیت چاپ بر روی کاغذ، سی دی و پاکت را به صورت همزمان دارند، کافیست قالب مورد نظر خود را از بین هزاران قالب آماده انتخاب کنید.

 

 

 

سپس می توانید رنگ، فونت، نوشته ها، و عکس های آن را مطابق میل و سلیقه خودتان تغییر دهید. چاپ دیجیتال سی دی که شیوه فراگیر چاپ سی دی در بازار می باشد گاه در مراکز مختلف با اختلاف قیمت زیادی انجام می پذیرد. در این خصوص باید در نظر داشته باشید که، سی دی خام اولیه استفاده شده واقعا Grade A باشد. استفاده از CD های Grad B یا Grade C باعث کاهش هزینه ها می گردد.

 

 

 

همچنین از آنجا که چاپ دیجیتال سی دی باید بر روی سی دی های پرینتیبل انجام پذیرد ٢ نوع انتخاب وجود دارد: یکی استفاده از سی دی هایی که در کارخانه با دستگاههای اتوماتیک پرینتیبل گردیده و یا راه دوم که استفاده از سی دی هایی است که در برخی مراکز به صورت دستی با دستگاههای نیمه اتوماتیک و با مواد متفرقه پرینتیبل گردیده است، مراکزی که از سی دی های پرینتیبل دستی استفاده می نمایند هزینه کمتری می کنند. چاپ بسته به اینکه با چه دستگاهی انجام می گردد گاه با کیفیت های متفاوت ارایه می گردد. پس توجه به این عوامل در هنگام سفارش در کنار قیمت اعلام شده بسیار مهم است.

 

 

 

همانطور که می دانید چاپ به دو صورت افست و دیجیتال صورت می گیرد. چاپ افست نوعی از چاپ است که نوشته و عکس را بر سطح لاستیکی یک استوانه (سیلندر) گردان برمی گرداند و سپس آن را با فشار استوانه دیگر روی کاغذ چاپ می‌کنند. ماشین معمولی چاپ افست دارای سه استوانه ‌است . روش کار بدین گونه است که ابتدا در چاپ افست آن چه را که باید چاپ شود، بر روی صفحه‌ای فلزی به نام “زینک” منتقل نموده و سپس این صفحه را با مواد شیمیایی طوری حساس می‌کنند که فقط نوشته‌ها و تصاویر آن مرکب چاپ را به خود می‌گیرد.

 

 

 

در مرحله بعد، زینک را به دور نخستین استوانه می‌پیچند و طرح آن بر اثر فشار روی پوشش لاستیکی استوانه دوم برمی گردد. سپس کاغذ سفید که متوالی به دور استوانه سوم پیچیده می شود، مطالب را از روی پوشش لاستیکی استوانه دوم می‌گیرد.در این روش چاپی، چاپ روی CD از کیفیت بالایی برخوردار است. اما مشکلات خاص خودش را هم دارد.ازجمله هزینه و زمان بر بودن از این رو برای انجام برخی کارها مقرون به صرفه نیست. دستگاه های جدید و به روز چاپ دیجیتال طی سال های اخیر کیفیت کارهای دیجیتال را به میزان قابل توجهی افزایش داده از این رو استقبال از آنها رو به افزایش است. عدم نیاز به پلیت از جمله مزایایی است که سرعت کار در این سیستم ها را افزایش می دهد.

 

 

 

 

منبع: dgnemone.com

چاپ فضای خارجی چیست؟

 

 

چاپ فضای خارجی بیشتر برای تبلیغات محیطی در فضای باز کاربرد دارد. تغییرات دما، تابش نورخورشید، قابلیت دید از فواصل دور و … از ویژگی های چاپ در فضای خارجی است که می بایست رعایت شود. مرکب و مواد مصرفی آن در برابر تابش پرتو فرابنفش خورشید، رطوبت و دیگر عوامل خارجی مقاوم بوده، بنابراین می بایست از استحکام و ثبات بیشتری برخوردار باشد. این نوع چاپ در مواردی مثل تابلوهای چاپی سر در مغازه ها، تابلوهای چاپی سر در پاساژها، بیلبوردهای تبلیغاتی و… کاربرد دارد. حداکثر عرض قابل چاپ برای این نوع چاپ ۵ متر و طول آن نامحدود می باشد.

 

 

از مزایای این نوع چاپ می توان به قیمت تمام شده پایین آن اشاره کرد. بنابراین برای چاپ این محصولات لازم است از پارچه پلاستیکی و جوهرمقاوم در مقابل آب استفاده شود. محصولات حاصل از چاپ فضای خارجی در زمره آثار هنری تبلیغاتی محسوب می شوند، ارائه پیام تبلیغاتی در قالب و فرمت گرافیکی و با شیوه هنری، شمای کلی بنرهای این چنینی می باشد. بنرها همانند پوسترها جهت تبلیغات ، طراحی و چاپ می گردند و پیام تبلیغاتی خود را در قالب یک طرح هنری و گرافیکی به مخاطب عرضه می دارند. متون به کار رفته در طراحی بنرها اغلب تبلیغاتی است و می بایست از جملات زیبا و آراسته در آن استفاده گردد.

چاپ فضای باز

چاپ فضای خارجی به چاپ فضای باز هم مشهور است شامل موارد زیر می شود:

بنر: بنرها نوعی متریال چاپی هستند كه مقاومت خوبی در مقابل پارگی دارند و برای استفاده در فضاهای خارجی مناسب می باشند برای محیط هایی باتغییرات دمایی بالا و فضاهای پررفت و آمد مناسب است.

 

 

 

فلكس: فلكس نیز مانند بنر است با این تفاوت جزئی كه به دلیل اجزای سازنده آن نور را بهتر از خود عبور می دهند در فصول گرم سال و در مناطق گرمسیری کاربرد بیشتری دارد.

 

 

 

وینیل : وینیل نیز نوعی كاغذ پشت چسب دار مقاوم است كه می توان از آن بر روی بدنه ماشین یا اتوبوس یا كیوسك های تلفن و ایستگاه های اتوبوس استفاده نمود برای صنایع خدماتی که در سطح شهرها مشغول به فعالیت اند بسیار مناسب است.

 

 

سولیت : سولیت نیز مانند وینیل است با این تفاوت كه به دلیل مواد تشكیل دهنده اجزای آن كیفیتی نزدیك به عكس را به وجود می آورد برای تبلیغات پرعکس و مبتنی بر تصویر بسیار مناسب است.

 

 

مش : مش نیز مانند وینیل و سولیت نوعی كاغذ پشت چسب دار است كه همانطور كه از اسم آن مشخص است، مانند مش است به این معنا كه سوراخ های بسیار ریزی دارد وموارد استفاده آن عموماً بر روی شیشه مغازه ها و… است مغازه دارارن از طرفداران این نوع چاپ محسوب می شوند.

 

 

کارکرد اغلب موارد بالا بسیار مشابه یکدیگر است اما در شرایط فضایی متفاوت مصرف دارند که هریک در موارد خاص خود بکار می روند و بسته به نیاز مشتری و کارکرد محصولات انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

منبع: dgnemone.com

لترمکس چیست

حروفی که ترکیبی از چلنیوم و نئون پلاستیک می باشد . همانند حروف های ذکر شده روشن می شود و از جنی پلاکسی است و ومثل چلنیوم از لبه آلیاژآلومنیومی ساخته می شود فقط بااین تفاوت که در وسط لبه ها از محفظه ای شیشه ای طوری مانند نواری در لبه حروف که داخل آن روشن می شود و در زمینه تابلو سایه روشنی از هر رنگ که سفارش دهنده بخواهد بوجود می آورد .

 

 

منبع: mehr-print.ir

انواع لمینت و پلات

 

 

چاپ پلات و لمینت ، از انواع چاپ های عریض است ، در این نوع چاپ عملیات چاپ به وسیله پلاتر انجام میشود ، چاپگر پلاتر از اجزای مختلفی تشکیل شده است اما هدهای رنگ در پلاتر نقش بسیار مهمی ایفا میکند زیرا رنگ را بر روی کاغذ منتقل می کند ، با توجه به اینکه چاپ بر روی کاغذ انجام میشود و مقاوتی ندارد جهت مقاوت و استحکام بیشتر لایه ای روی آن کشیده میشود که این کار توسط لمینتور انجام می شود و آن لایه را لمینت می نامند لمینت ها به دو روش انجام میشود ، لمینت سرد و لمینت گرم انجام میشود .

 

 

 
از دیگر ویژگی های چاپ پلات کیفیت مثال زدنی در اندازه های عریض و بزرگ می باشد که توسط آن می توان جهت فضا سازی ، نمایشگاه ها ، تابلو ها ، پوستر ، تخته شاسی ، استند ، رول آپ ، پاپ آپ ، میز کانتر و… قابلیت استفاده دارد .
در یک چاپ نمونه در این سایز بین بنر و پلات دقیقا به وضوح مشخص میگردد که کیفیت پلات بسیار بالاتر می باشد و توصیه می شود برای چاپ هایی که از نزدیک دیده میشوند از پلات و برای چاپ هایی که از دور دیده میشوند از چاپ بنر استفاده کنید .

 

 

 
لمینت در چاپ پلات و لمینت بسیار حائز اهمیت است همانطور که گفته شد برای محافظت از چاپ پلات بر روی آن کشیده میشود یک لایه نازک است ، به علاوه لمینت باعث جذابیت بیشتر در چاپ پلات میشود ، زیرا در دو حالت براق و مات می باشد. در حالت انجام این علمیات به دو روش گرم و سرد انجام میگیرد که به انواع زیر تقسیم شده است :

لمینت گرم

در این روش با استفاده از گرما لمینت بر روی سطح چسبانده می شود که به اصطلاح به آن پرس میگردد. لمینت گرم در دو نوع مات و براق صورت می گیرد که می توان پشت و روی سطح پلات را لمینت کرد. در لمینت گرم سطح چاپی دارای چسبی است که زمانی که گرما به آن برسد این چسب فعال می شود.
لمینت سرد

در روش لمینت سرد از گرما استفاده نمی شود که می توان لمینت سرد را معادل سلفون کشی در نظر گرفت. در لمینت سرد یک لایه نازک بر روی سطح پلات کشیده می شود. در لمینت سرد، لمینت دارای سطحی چسبناک است که در اثر فشار بر روی پلات ، لمینت به پلات الصاق می شود.

 

 

نکات ضروری در خرید ورق کامپوزیت

 

 

ورق های انتخاب شده برای استفاده در نمای کامپوزیت  حتما روکش رنگ داشته باشند زیرا متاسفانه  بعضی از ورق های کامپوزیت با پوشش رنگ پلی استر که برای کاربری داخلی ساختمان تولید شده اند برای استفاده در اجرای نمای کامپوزیت در حال فروش هستند که معایب این نوع ورق های این است که رنگشان ترک میخورد و پس از مدتی تغیییر رنگ میدهند به همین دلیل امروزه  شاهد هستیم برخی از ساختمان ها با نمای کامپوزیت  گرد و غبار را جذب میکنند و بسیار تیره و کثیف به نظر میرسند.

 

 

 

 

در اصل قبل از خرید ورق ها باید مطمئن شوید برند مورد نظرمان خدمات پس از فروش را به درستی ارایه میکند و سابقه ی طبله کردن  در ورق های به کار برده شده در نمای کامپوزیت را نداشته است. باید توجه کنیم  برند مورد نظر موجود کافی در انبار داشته باشد تا ورق ها با توجه به متراژ مورد نظرخریداری شود پشتیبانی موجودی انبار برای ورق های کامپوزیت تولید داخل و هم برای ورق های نمای کامپوزیت وارداتی امری ضروری است که در صورت نیاز به متراژ بیشترو کسری ورق به آسانی قابل تهیه باشد.

 

 

منبع: mehr-print.ir

روش ساخت حروف چلنیوم

 

 

در اینجا میخواهم به ساختار فیزیکی حروف چلنیوم اشاره کنم.
زمانی که حروف یک تابلو در برنامه کرل دراو (coreldrow) و یا اتو کد (autocad)از لحاظ فونت ،سایز و یا ضخامت طراحی شد ،طرح مورد نظر بروی جنس پلکسی گلس (plexi glass) که دارای رنگهای مختلف میباشد لیزر میشود.(در قسمت تابلو های پلکسی plexi در باره این متریال توضیح داده شده است)

 

 
پس از اینکه طرح مورد نظر توسط دستگاه لیزر شد نوبت به چسباندن لبه چلنیوم به پلگسی میرسد.
در تابلوسازی هایی که از دستگاه چلنیوم ساز استفاده میکنند مراحل خم کردن ، قوس وشیار بروی لبه چلنیوم توسط دستگاه بصورت کامپیوتری طبق فایل طراحی شده انجام میپذیرد که خالی از اشکال هم نیست ،چون این دستگاه توسط اروپایی ها برای فونت لاتین طراحی و ساخته شده نه برای فونت فارسی ،به همین دلیل در بعضی از موارد اشکالاتی وجود دارد،حتی میتوان گفت که بعضی از این دستگاه ها در طی مراحل ساخت بر روی لبه چلنیوم خط و خش نیز ایجاد میکنند.
در تابلوسازی هایی که مجهز به این دستگاه ها نمی باشند مراحلی خم کردن قوس و شیارها توسط استاد کار ماهر انجام میگیرد.
پس از آماده شدن لبه حروف و لبه چلنیوم آن را بروی میز آهنی با آهنربا های مخصوص ثابت و جذب یکدیگر میکنند و با چسب 123 و اسپری لبه چلنیوم را به پلکسی میچسبانند.
پس از ساخت حروف چلنیوم نوبت به زیر سازی این حروف میرسد که برای اینکار از ورقهای پی وی سی pvc با ضخامت 8 و 10 میلیمتر استفاده میشود که ابعاد این ورق 120- 240 سانتیمتر میباشد .
این ورقها در مقابل آب ، آفتاب ،گرما و سرما مقاوم بوده و تغییر حالت نخواهد داد و به همین منظور جهت زیرسازی حروف چلنبوم بسیار کاربرد دارد.
حروف چلنیوم ساخته شده بروی ورق پی وی سی قرار گرفته و دور آنرا خط کشی مینمایند و توسط اره برقی برش خورده به نحوی که در داخل چلنیوم زیر نوار گردگیر براحتی قرار بگیرد .

 

 

mehr-print.ir

معرفی فلکس و بنر

 

 

نکاتی در طراحی بنر های تبلیغاتی

طراحی بنر یکی از سخت ترین طراحی های گرافیکی محسوب می شود. زیرا شما مجبور هستید درخلاصه ترین فرم و گاهی کوچکترین فضا، به خلق اثر هنری برای یک مقصد تبلیغاتی، بپردازید. در زیر به نکاتی کوتاه و کوچکی در طراحی بنر اشاره کرده ایم، شاید شما را در خلق یک اثر گرافیکی تبلیغاتی یاری نماید:

 

در طراحی بنرها از رنگ های تند و پررنگ استفاده می گردد و عنصر سادگی و روانی در انتقال پیام ، یکی از نکات منحصر بفرد ، در طراحی بنرها می باشد.

 

 

بنرها باید، توسط پیامی کوتاه و تاثیر گذار و حداکثر با دو یا سه المان اصلی، پیام خود را منتقل نمایند. پیام نوشتاری بنر شما نبایداز 15 یا 20 کلمه فراتر رود و اگر چنین باشد دیگر یک بنر تبلیغاتی نیست.

 

 

موضوع تبلیغات بنر، باید در همان لحظه اول نگاه، برای مخاطب قابل فهم باشد و تفاوت بنر با پوستر در همین جاست. زیرا شما در طراحی پوسترها، مجاز هستید که از عناصری استفاده نمایید که شاید چند ثانیه ذهن مخاطب را به خود جلب نماید و تحلیل موضوعی در ذهن خود کند تا به پیام و هدف پوستر پی ببرد و گاهی همین امر موجب برتریت یک پوستر تبلیغاتی به یک پوستر غیر تبلیغاتی می شود (که اصطلاحا به آن می گویند استفاده از تصاویر بی ربط اولیه)، اما در یک بنر تبلیغاتی موضوع و پیام هرچه سریعتر منتقل گردد، اثر گذاری و هدف از آن بیشتر بدست می آید.

 

 

اگر بنر شما برای وب سایت ها طراحی گشته اند ، باید آن را در وب سایت های مرتبط با گروه شغلی که ممکن است بازدیدکنندگان آن ، مشتریان شما نیز گردند، نمایش دهید. اگر بنر شما چاپی است و قرار است در جایی نصب یا نمایش داده شود، بهتر است مانند روش نمایش دیجیتالی ، جمعیت بازدیدکننده را هدف گیری نمایید ، یعنی در جای نمایش دهید که مشتری های شما بیشتر در آنجا رفت و آمد می کنند.

 

 

بنر ها معمولا ارزان طراحی و چاپ یا منتشر می شوند و یکی از ویژگیهای بنرها، ارزان بودن اما تاثیر گذاری فراوان داشتن در فعالیت تبلیغاتی شماست.

 

 

عناصر موجود در بنر شامل احتمالا لوگو یا آرم و نام شرکت یا کمپانی مربوطه می باشد. شعار تبلیغاتی یکی از برگ های برنده در طراحی بنر هاست و گاهی سرنوشت تبلیغات بنر را رقم می زند و سایر المانهای فرم و تصویر به کار رفته در بنر ها باید چشم فریب باشد.

 

 
فلکس 

فلكسی، فلکس يا به عبارت صحیح تر ” فلكسی فيس ”متريالی است كه برای تابلوهای سردر مغازه ها، فروشگاهها، تابلوهای عابر پياده، برخی از بيلبوردها و به طور خلاصه برای تابلوهايی كه لامپ مهتابی دارند استفاده مي شود. متريال فلكسی به جنسی اطلاق مي شود كه نور را از خود عبور مي دهد در حالی كه بنر اين قابلیت را ندارد و معمولا نور از جلو به آن تابانده مي شود.

 

 

فلکسی معمولا کمی تیره تر از بنر چاپ می شود، دلیلش هم به خاطر وجود لامپ مهتابی داخل تابلو است، چنانچه فلکسی مانند بنر چاپ شود در طول شب که مهتابی داخل تابلو روشن می شود کار چاپ شده شما تا حد زیادی بی حال و بی رنگ و رو خواهد شد.