فروشگاه چاپ سایمان ☘

کتابها بو میدهند

کتابها بو میدهند

 

 

کتابها، هم قدیمی و هم جدید، صدها ترکیب آلی فرار(VOC) از خود بیرون می دهند. این ترکیبات منشاء متنوعی داشته،برخی محصول تجریه بوده و برخی نیز ناشی از نوع کاغذ، چسب صحافی و جوهر چاپ ( در چاپخانه برای ساخت کتاب استفاده می شود) هستند. انتشار این ترکیبات مانند ابزار ویژه، برای ارزیابی تنزل و چگونگی وضعیت کتاب بکار گرفته شود.

 

 

ترکیبی از فرارهای (Volatile) شیمیایی که ناشی از بوی چسب و جوهر و ترکیبات شیمیایی در ساخت کاغذ بوی کتابهای جدید را با خود می‌آورند. همچنین با گذشت زمان، تفکیک تدریجی سلولز و لیگنین (پلیمر شاخه شاخه دور سلولز/ترکیب اصلی گیاهان آوندی از جمله چوب) در کاغذ منجر به تولید ترکیبات ارگانیک متنوع شده و باعث بوی قدیمی کتاب می شود.

 

 

About the Author

info@saymanco.ir

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message