فروشگاه چاپ سایمان ☘

نکاتی درباره انتخاب سرتیتیروحروف و انتخاب رنگ در طراحی مجله

نکاتی درباره انتخاب سرتیتیروحروف و انتخاب رنگ در طراحی مجله

طراحي صفحه

طراحي صفحه اين چند وظيفه اساسي را در مجله عهده دار است.

اطلاع مي دهد ،  توجه را جلب مي كند ؛  سرگرم مي كند ؛  و آگاه مي سازد.

 طراحي صفحه در واقع تركيبي است كه از تصوير؛ حروف، رنگ و.. به وجود مي آيد. در طراحي مجله (جز روي جلد) باقي صفحه ها، به صورت زوج هستند. و بيننده همواره دو صفحه را با هم مي بيند. بنابراين هيچ صفحه اي بدون در نظر گرفتن صفحه مقابل خود نبايد صفحه آرايي شود. در صفحه آرايي يك صفحه گسترده هموراه لازم است كه برحاشيه بين دو صفحه غلبه شود. دو صفحه روبرو را مي توان با عواملي مانند نوع حروف، تصوير پردازي، رنگ، فضاي سفيد، حروفچيني، كادر، و يا تركيبي از تمامي اين عوامل به هم ربط داد. از جمله عوامل مهمي كه دو صفحه را به هم مربوط مي سازد. عكس افقي است كه حاشيه بين دو صفحه را از بين مي برد.

براي مشخص كردن دو موضوع مختلف از يكديگر در يك شماره مجله، مي توان از دو آرايش ستوني متفاوت استفاده كرد. طراحي صفحه بايد چنان با موضوع هماهنگ باشد كه طراح آن را حس كند. در عين حال، سليقه خواننده را نيز بايد در نظر داشت. بايد توجه داشت كه طراحي صفحه ها يك هنر و كار عملي است. يعني تنها براي به وجود آوردن يك كار هنري نيست بلكه نتايج عملي آن نيز در طرح دخالت دارد.

رنگ

رنگ، عنصر بسيار موثري براي مجله است و عكس العملهاي آني را در مخاطب ايجاد مي كند. تاثير رنگ آميزي جالب روي جلد، بيشتر از تيترهاي هيجان انگيز است.زيرا رنگ آميزي در زماني كوتاه ديده مي شود، در حالي كه تيتر جالب را بايد اول ديد. بعد خواند و در مرحله سوم آن را فهميد، و درك كرد. بهترين رنگها براي روي جلد رنگهاي كنتراست (متقابل) است و درحالي كه براي ايجاد يك فضاي جالب، براي آسان خواندن، لازم است از رنگهاي هارومونيزه (هماهنگ) و تناليته استفاده كرد.رنگ حروف متن، بايد كاملا سياه چاپ شود، چون چاپ سياه حروف (بويژه حروف خيلي ريز)، اغلب خاكستري به نظر مي رسند.

استفاده از چاپ حروف رنگي برروي متن تصوير، دقيقا بايد با توجه به رنگ اصلي تصوير متن صورت گيرد. يعني اگر رنگ در تصوير متن نارنجي است بهترين نوع رنگ حروف چاپ شده روي اين تصوير آبي است.

تيتر وسوتيتر

تيتر باعث تمركز خواننده بر روي موضوعي خاص مي شود، و ميتواند با حروف و صفحه آرايي مناسب خواننده را جذب كند. تيتر در عين حال، خواننده را به سرعت با موضوع مربوط مي سازد. كاربرد تيتر در مجله مانند تصوير پردازي است. يعني نوع آرايش و اندازه حروف تيتر بايد براي موضوعي كه شرح مي دهد مناسب باشد.

در مجله ها معمولا از تيتر هاي كوتاهتر استفاده مي شود. در حقيقت يك تيتر ده حروفي در مجله، كمي غير عادي است واندازه حروف تيتر بايد آنقدر بزرگ باشد كه توجه خواننده را به خود جلب كند. همچنين فضاي سفيد زياد و مناسبي در اطراف صفحه بايد باشد تا با تقابل در صفحه، باعث جلب توجه بيشتري شود. روشهاي متنوعتري از كاربرد تيتر در صفحه رايج است براي انتخاب اندازه تيتر با توجه به اهميت مطالب يا خبر، چند نكته را بايد در نظر داشت:

الف ـ پهناي تيتر (يك ستوني….) چقدر باشد؟
ب- تيتر چند سطري بايد باشد؟
ج- تعداد حروف تيتر و اندازه آنها در ستونها و سطرها چقدر بايد باشد؟

ساده ترين تيتر يك خطي است. ولي اكثر تيترها طولاني تر از آن هستند كه در يك خط جاي بگيرند. تيتر ها را معمولا با شكلهاي هندسي خاصي در داخل ماكت صفحه قرارمي دهند. تيترها را از نظر تعداد ستون و سطر مي توان به تيتر يك ستوني يك سطري، يك ستوني چند سطري، يك سطري سراسري، و چند سطري سراسري تقسيم كرد. از شكلهاي ديگر آرايش تيتر، پلكاني، هرم وارونه، مثلثي، نامساوي و متمركز، نامساوي و متمايل به راست مي توان نام برد.

تيتر مجله را مي توان در هرجاي صفحه به كار برد به شرطي كه قدرت كافي براي جلوه در فضاي سفيد را از نظر اندازه داشته باشد. سوتيتر بعد از تيتر، دومين متني است كه توسط خواننده مطالعه مي شود. سوتيتر به لحاظ حروف كوچكتر از تيتر، ولي بزرگتر از متن اصلي است و وظيفه آن توسعه و توضيح ايده بعد از تيتر است و توجه بيشتر به پيام يا مطلب را باعث مي شود.بنابراين، سوتيتر بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا توجه لازم را در متن مطالب ايجاد كند.

حروف

«حروف» از عناصر مهم ديگري است كه در صفحه آرايي مجله بايد به آن توجه كرد. مهمترين مشخصه حروف، اندازه هاي متفاوت آنهاست. واحد اندازه گيري حروف «پوينت» مي باشد و هر پوينت، برابر 1/ 72 اينچ است. ريزترين حروف، 4 پوينت و درشت ترين آنها، 84 پوينت است.

اندازه حروف در تيتر، سوتيتر و ليد متن اصلي متفاوت است. معمولا تيتر، بزرگتر از سوتيتر و سوتيتر بزرگتر از متن اصلي وليد مشخصتر از حروف متن هستند. آرايش حروف( متن) در صفحه، در قالب ستون بندي صورت مي گيرد. ستون بندي مجله ممكن است دو، سه، يا حتي چهار ستوني باشد.

تعداد ستونها معمولا به روش و سبك مجله تنظيم مي شود.

حروفچيني به شيوه هاي مختلف صورت مي گيرد. مهمترين آن، حروفچيني با ماشين تحرير، تايپ،خطوط تحريري (شابلون) و حروف برگردان، حروفچيني دستي، حروفچيني ماشيني، فتوتايپ، لاينوترون، لاينوفيلم، فتو ترونيك، اينتر تايپ، لاينو تايپ و فتو تايپ است.

About the Author

info@saymanco.ir

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message