فروشگاه چاپ سایمان ☘

لترمکس چیست

لترمکس چیست

حروفی که ترکیبی از چلنیوم و نئون پلاستیک می باشد . همانند حروف های ذکر شده روشن می شود و از جنی پلاکسی است و ومثل چلنیوم از لبه آلیاژآلومنیومی ساخته می شود فقط بااین تفاوت که در وسط لبه ها از محفظه ای شیشه ای طوری مانند نواری در لبه حروف که داخل آن روشن می شود و در زمینه تابلو سایه روشنی از هر رنگ که سفارش دهنده بخواهد بوجود می آورد .

 

 

منبع: mehr-print.ir

About the Author

info@saymanco.ir

Related Post

Submit a Review

Display Name

Email

Title

Message